ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 833

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาสนามเพียง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง อยู่ในเขตท้องที่ตำบลโกสัมพี อำเภอเมืองกำแพงเพชร ใช้เส้นทางเริ่มจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร กม.ที่ 358 ถนนสายกำแพงเพชร-ตาก ไปจนถึงกม.ที่ 380 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนประมาณ 7 กม. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียงนี้ เป็นทิวเขาที่เชื่อมต่อกับเขาสนามเพรียง เขาคันนาและเขากิ่วยาว มีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 400-700 เมตร จากระดับน้ำทะเลและจุดสูงสุด 867 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมความงามของสภาพธรรมชาติแบบป่าเมืองหนาว ซึ่งมีต้นสนสองใบ และสนสามใบขึ้นอยู่ทั่วไป