ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 127

แก่งเกาะร้อย

แก่งเกาะร้อย เขตอุทยานแห่งชาติคลองลาน เข้าทางถนนบ้านโป่งน้ำร้อนเข้าไปประมาณ 15 กิโลเมตร  อยู่ในเส้นทางอุ้มผาง-คลองลาน แก่งเกาะร้อยเกิดจากคลองสวนหมากเป็นหาดทรายขาวสะอาด  และ ลำธารสลับด้วยแก่งหิน อยู่ท่ามกลางทิวทัศน์แห่งขุนเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วยแก่งหินตะปุ่มตะป่ำนับร้อยพันก้อนเรียงรายเป็นลานกว้าง  แก่งเกาะร้อย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่กลางป่าโป่งน้ำร้อน  ที่สร้างสรรค์ให้โขดหินหลายร้อยก้อนมีรูปร่างแปลกตา เรียงรายกระจายไปทั่วบริเวณกินพื้นที่กว้างใหญ่ ขวางกั้นสายน้ำคลองสวนหมากทำให้สายน้ำสีขาวใสสะอาดต้องไหลผ่านกลางเกาะแก่งและแตกสายซอกซอนเป็นร่องน้ำอีกหลายสายบนโขดหินใหญ่บ้างเล็กบ้าง เหมาะเป็นแหล่งพักผ่อนเป็นยิ่งนัก

ที่เที่ยวแนะนำ