ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 37

ฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์แห่งที่ 1

ถูกค้นพบที่ภูผางัว วัดบ้านนาไคร้ เมื่อปี พ.ศ. 2531 โดยการนำของพระและชาวบ้านนำรถแทรคเตอร์ไปเกรดปรับพื้นที่บริเวณวัด เพื่อสร้างศาลาการเปรียญ ปรากฏว่าคณะได้พบซากหินประหลาดคล้ายกระดูกช้าง จึงได้เก็บรวบรวมไว้ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2533 ก็ได้มีการเกรดดินปรับพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง ก็ได้พบซากหินประหลาดที่มีลักษณะเหมือนครั้งแรกที่เจอจึงได้แจ้งให้จังหวัดทราบจากนั้นจังหวัดได้มีหนังสือถึงกรมทรัพยากรธรณีให้มาตรวจสอบ หลังจากการตรวจสอบแล้วพบว่าซากหินประหลาดนั่นก็คือ ฟอสซิลกระดูกของไดโนเสาร์ประเภทกินพืชเป็นอาหาร ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดกำลังพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดต่อไปในอนาคต

ที่เที่ยวแนะนำ