ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 67

วนอุทยานภูแฝก

วนอุทยานภูแฝก เป็นจุดชมรอยเท้าไดโนเสาร์บนพลาญหิน เป็นที่ให้ความสนใจของนักท่องเที่ยมาก เพราะจะมีรอยเท้าไดโนเสาร์จำนวนมากซึ่งประทับอยู่บนพลาญหิน นอกจากนี้ระหว่างทางขึ้นยังมีประติมากรรมแกะสลักหินโบราญรูปผู้หญิงแวะชมด้วย บริเวณอุทยานและชุมชนใกล้เคียงไม่มีร้านอาหารหรือร้านค้า นักท่องเที่ยวควรเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่มไปด้วย

ที่เที่ยวแนะนำ