ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 117

น้ำตกแม่ยาง

น้ำตกแม่ยาง ตั้งอยู่ในแม่น้ำปาวบริเวณใต้เขื่อน ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำหนือเขื่อนมีปริมาณมากแล้ว น้ำที่ถูกปล่อยออกจากเขื่อนจะมีปริมาณสม่ำเสมอเกือบตลอดปี บริเวณน้ำตกจึงมีหาดทรายโขดหินเหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ ริมตลิ่งมีบรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะหน้าแล้ง จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปเล่นน้ำคลายร้อน

ที่เที่ยวแนะนำ