ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 44

พิพิธภัณฑ์เมืองกาฬสินธุ์

พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นพิพิธภัณฑ์มนอาคารหลังเก่า จัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นมาของเมืองกาฬสินธุ์ตั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ศิลปวัฒนธรรมและบุคคลสำคัญของจังหวัด มีห้องที่โดเด่นคือ ห้องแพรวซึ่งจัดแสดงผ้าไหมลายสวยและเครื่องแต่งกายเครื่องประดับสวยงามหลากหลายของชาวกาฬสินธุ์

ประวัติพิพิธภัณฑ์ หลังจากที่ได้ย้ายที่ทำการไปอาคารหลังศาลากลางจังหวัดหลังไหม่เมื่อปี พ.ศ. 2544 นายชัยรัตน์ มาประณีต ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เห็นคุณค่าของอาคารหลังเก่าจึงอนุรักษ์ไว้พร้อมทั้งเสนอโครงการจัดตั้ังศูนย์สาธิตหัตถกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ขึ้นในอาคารนี้โดยได้รับเงินสนับสนุนจากการเคหะแห่งชาติกระทรวงมหาดไทย จำนวน 1.8 ล้านบาท

สิ่งน่าสนใจ อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารสองชั้น 

ชั้นล่าง จัดแสดงเป็นห้องต่างๆ ห้องที่มีการจัดแสดงมีดังนี่

- ห้องเฉลิมพระเกียรติ

- ห้องแสดงผ้าไหม

- ห้องจำหน่ายหัตถกรรมพื้นเมือง

- ห้องแสดงวิถีชีวิตชาวผู้ไทย

- ห้องแสดงหุ่นจำลองไดโนเสาร์

- ห้องโปงลาง

นอกจากนี้ยังมีห้องที่แสดงเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา การทำไร่มันสำปะหลัง และการทำไร่อ้อย

ชั้นบน จัดแสดงเป็นห้องต่างๆ

- ห้องเจ้าเมือง

- ห้องฟ้าแดดสงยา

- ห้องเจ้าเมืองบริวาร

- ห้องคนดีศรีกาฬสินธุ์

- ห้องพระพุทธมิ่งเมือง

- ห้องวัฒนธรรมนิทัศน์

ที่เที่ยวแนะนำ