ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 67

วัดป่าพุทธมงคล

แต่เติมนั้น วัดป่าพุทธมงคล มีชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันจนติดปากว่า “วัดพุทธคยา” ตั้งอยู่ที่ ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ บริเวณที่ตั้งวัดนั้นเป็นที่ดินที่ชาวบ้านหลุบ บ้านเตาไห บ้านกุดอ้อ และบ้านช้างอียอ ได้สงวนไว้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ใช้เป็นป่าช้าร่วมกัน เรียกว่า ป่าช้าดอนบาก มีเนื้อที่ประมาณ 36 ไร่เศษ

ที่เที่ยวแนะนำ