ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 72

วัดสิมนาโก

วัดสิมนาโก เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ได้ประดิษฐานพระแก้วบุษราคัมพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ทั้งดงามทรงคุณค่า ด้านในวัดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและพิพิธภัณ์ในกุฏิเจ้าอาวาสซึ่งจัดเก็บโบราณวัตถุของวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งฃิ้นส่วนที่เก่าแก่

วัดนี้เป็นวัดของชุมชนชาวไทยที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ไว้ได้อย่างดี โดยเฉพาะการผลัดเปลี่ยนมาทำบุญถวายเพลพระกันเป็นประจำ

ที่เที่ยวแนะนำ