ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 158

วัดสามัคคีธรรมบัวขาว

วัดสามัคคีธรรมบัวขาว เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่นับร้อยปี ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกุฉินารายณ์ให้ความเคารพสักการะ และมีใบเสมาหินทรายโบราณปักอยู่รายรอบวิหาร

ที่เที่ยวแนะนำ