ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 118

วนอุทยานภูผาวัว

วนอุทยานภูผาวัวอยู่ในท้องที่บ้านนาไคร้ บ้านโคกโก่ง ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชมน้ำตกใหญ่สองแบบและป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงด่านแย้ มีเนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ภูผา งั่ว ภูมะตูม และภูกอง มีป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป้นแหล่งที่พบฟอลซิลไดโนเสาร์ (เมื่อปี พ.ศ.2531) เป็นแห่งแรกของ จ.กาฬสินธุ์ พื้นที่วนอุทยานอยู่ต่อเนื่องกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานเป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของคนอีสาน

ที่เที่ยวแนะนำ