ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 148

วัดป่าพุทธบุตร

วัดป่าพุทธบุตร ตั้ง บ้านโพนสว่าง ต.กุดสิมคุ้มไหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ด้านในบริเวณวัดเก็บรักษาฟอสซิลกระดูกดึกดำบรรพ์อายุกว่าร้อยล้านปีไว้เป็นจำนวนมาก โดยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มาเข้าชมอยู่อาคารชั้นเดียวกลางลานวัด ภายในห้องโถจัดแสดงฟอสซิลสัตว์และแร่ธาตุที่น่าสนใจไว้ในตู้กระจก โดยแยกเป็นชนิดอย่างมีระเบียบ มีทั้งฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์และสัตว์อื่นอายุกว่าร้อยล้านปี ที่โดดเด่นคือฟอสซิลของปลาหลายชนิดมี่อยู้สภาพสมบูรณ์เห็นรูปร่างชัดเจน

ที่เที่ยวแนะนำ