ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 88
ศาลพ่อตาหินช้าง

ศาลพ่อตาหินช้าง

ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลสลุย อยู่ริมเชิงเขาติดกับถนนเพชรเกษมระหว่างกม.ที่ 453-454 เป็นศาลที่ประดิษฐานเทวรูปอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพสักการะของผู้เดินทาง


ด้านหน้าศาลพ่อ

ผู้คนนิยมมากราบไหว้

ที่เที่ยวแนะนำ