ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,339

วัดพระธาตุสวี

วัดพระธาตุสวี

ตั้งอยู่ติดแม่น้ำสวี มีตำนานเล่าว่าพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เสด็จยกทัพมาพักรี้พลอยู่ในเขตอำเภอสวี ได้พบเหตุการณ์ประหลาด คือ มีกาเผือกและกาอื่น ๆ จับกลุ่มส่งเสียงร้องเหนือกองอิฐปรักหักพัง จึงรับสั่งให้รื้อเศษอิฐที่หักพังทับถมกันออก พบฐานพระเจดีย์ใหญ่ เมื่อขุดลึกลงไปพบผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงโปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้นใหม่แทนเจดีย์องค์เดิม สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา จนกระทั่งปี พ.ศ.2459 ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ โดยการสร้างพระธาตุครอบเจดีย์องค์เดิม ส่วนด้านหน้าพระธาตุ ติดกับแม่น้ำสวีมีศาลเจ้าภายในเป็นรูปปั้นคนนั่งขนาดเท่าคนจริง ชาวอำเภอสวีเรียกว่า ศาลพระเสื้อเมือง

 
วัดพระธาตุสวี

ด้านหน้าวัดพระธาตุสวี

ภายในวัด ประกอบด้วยพระพุทธรูป

พระประทาน

ภาพมุมสูงของ พระเจดีย์ วัดพระธาตุสวี

ภาพมุมสูงของ พระเจดีย์ วัดพระธาตุสวี

รุูปภาพมุมสูงของ พระเจดีย์ วัดพระธาตุสวี

รุูปภาพมุมสูงของ พระเจดีย์ วัดพระธาตุสวี

ภาพมุมสูงของ พระเจดีย์ วัดพระธาตุสวี

ภาพมุมสูงของ พระเจดีย์ วัดพระธาตุสวี

ภาพมุมสูงของ พระเจดีย์ วัดพระธาตุสวี

ภาพมุมสูงของ พระเจดีย์ วัดพระธาตุสวี

ภาพมุมสูงของ พระเจดีย์ วัดพระธาตุสวี

ภาพมุมสูงของ พระเจดีย์ วัดพระธาตุสวี

ด้านหน้าตัวพระเจดีย์

ด้านหน้าตัวพระเจดีย์

ด้านหน้าตัวพระเจดีย์

ด้านหน้าตัวพระเจดีย์

ด้านหน้าตัวพระเจดีย์

ด้านหน้าตัวพระเจดีย์

ประวัติความเป็นมา ของพระเจยด์

ประวัติความเป็นมา ของพระเจยด์

พระประทานด้านใน

พระประทานด้านใน

รุูป

รุูป

กำแพงล้อมรอบ พระเจดีห์

กำแพงล้อมรอบ พระเจดีห์

ที่เที่ยวแนะนำ