ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,630

เกาะง่ามน้อย

เกาะง่ามน้อย

เกาะง่ามน้อย ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของอ่าวทุ่งวัวแล่น ห่างจากฝั่งประมาณ 17 กิโลเมตร ขึ้นสปีดโบ๊ทที่ท่าเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ผ่านปากน้ำชุมพร ออกมาถึงเกาะใช้เวลาประมาณ 20 นาที รอบเกาะมีแนวปะการัง แนวหิน และถ้ำใต้น้ำ น้ำทะเลใสมาก ถือว่าเป็นจุดดำน้ำที่ดีที่หนึ่งเลยทีเดียว


เกาะง่ามน้อย ชุมพร

เข้าไปถ่ายใกล้ๆ

เรือดำน้ำจอดเทียบเกาะ

เกาะง่ามน้อย

นักท่องเที่ยวดำน้ำกำลังสนุกสนาน

เกาะง่ามน้อย เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง ควรใส่ชุดให้เรียบร้อย

เกาะง่ามน้อย

จุดดำน้ำเกาะง่ามน้อย

เกาะง่ามน้อย

เกาะง่ามน้อย

ที่เที่ยวแนะนำ