ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,440

เกาะง่ามใหญ่

เกาะง่ามใหญ่

เป็นเกาะขนาดกลางอยู่ทางด้านใต้ของหาดทุ่งวัวแล่น ห่างจากฝั่งประมาณ 17 กม.บนเกาะไม่มีหาดทราย เป็นเขตสัมปทานเก็บรังนกนางแอ่น รอบ ๆ เกาะมีแนวหินและถ้ำใต้น้ำ มีแนวปะการังสวยงามเหมาะสำหรับการดำน้ำลึก

 
เกาะง่ามใหญ่

เกาะง่ามใหญ่

บ้านบนเกาะง่ามใหญ่

เรือนำเที่ยว

บรรยากาศเรือในทะเล

ทะเลน้ำสวยมาก

วิวเกาะสวยมาก

หินบนเกาะเยอะมาก

เปลนอนพักบนเกาะ

บรรยากาศชาวเลบนเกาะง่ามใหญ่

สัญลักษณ์เกาะง่ามใหญ่

เกาะง่ามใหญ่

เกาะเล็กๆ ใกล้ๆกับเกาะง่ามใหญ่

เกาะง่ามใหญ่

เกาะง่ามใหญ่

น้ำทะเลใสจริงๆ

จุดดำน้ำของเกาะง่ามใหญ่

ที่เที่ยวแนะนำ