ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,733

เกาะกะโหลก

เกาะกะโหลก

เกาะกะโหลกเป็นเกาะเล็กๆเกาะนึง ที่มีโขดหินและหน้าผาที่สูงชันที่สำคัญน้ำทะเลในบริเวณรอบๆ เกาะกะโหลกนั้นจะมีความลึกและมีกระแสน้ำที่เชี่ยวมาก เกาะแห่งนี้จึงไม่เหมาะแก่การลงดำน้ำดูปะการัง สักเท่าไร


เกาะกะโหลกด้านหลัง

หน้าตาสัญลักษณ์เห็นได้ชัดว่าเป็นกะโหลก

เกาะกะโหลก

จุดดำน้ำเกาะกะโหลก

น้ำทะเลลงได้อย่างปลอดภัยมีเชือกให้เกาะได้สบาย

เกาะกะโหลก

เกาะกะโหลก

ที่เที่ยวแนะนำ