ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,916

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชุมพร

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชุมพร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร ตั้งอยูเลขที่ 302 ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนอาภากร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 ภายจะจัดนิทรรศการใน อาคารพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพร จะมีทั้งการจัดแสดงมรดกดีเด่นของจังหวัดชุมพร เรื่องประวัติศาสตร์จังหวัดชุมพร ธรรมชาติวิทยา เส้นทางพายุไต้ฝุ่นที่พัดถล่มในจังหวัดชุมพร ชุมชนโบราณเขาสามแก้วแสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ในหมู่บ้านนี้ ฯลฯ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพรเปิดแสดง 09.00 - 16.00 นาฬิกา วันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สิ่งอำนวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์
ร้านขายของที่ระลึก
ห้องสมุด
ห้องบรรยาย
อัตราการเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์
คนไทย 20 บาท
ชาวต่างประเทศ 100 บาท


ด้านหน้าประตูทางเข้า

แผนที่จังหวัดชุมพร

แผนผังภายใน

ทางเดินเข้า

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์

สมัยก่อนประวัติศาสตร์

สมัยก่อนประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 

พระพุทธรูปภายใน

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

เครื่องปั้นดินเผา

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

ที่เที่ยวแนะนำ