ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 12,120

วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ชุมพร

วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ชุมพร

วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย อยู่ที่ ต.บางลึก อ.เมือง ระยะทางเดินทางจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวชุมพรเคารพนับถือ ด้วยบารมีของ หลวงปู่สงฆ์ จันฺทสโร ที่ได้รับการกล่าวขานว่ามีวาจาศักดิ์สิทธิ์ เมื่อมรณภาพร่างกายก็ไม่เน่าเปื่อย และทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาจนมีอายุเกือบ 100ปี

นอกจากนี้ในบริเวณวัดยังมีต้นสาละขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประสูติ ออกดอกรูปทรงงดงามอยู่ด้วย


วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย

วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย

วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย

วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย 

วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย

วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย

วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย

วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย

วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย

วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย

ดอกไม้

วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย

วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย

ที่เที่ยวแนะนำ