ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,941

วัดประเดิม ชุมพร

วัดประเดิม ชุมพร

วัดประเดิม แหล่งโบราณคดีเมืองชุมพรเก่า นักโบราณคดีท้องถิ่นเชื่อว่า บริเวณวัดเคยเป็นที่ตั้งของเมืองชุมพรเก่า เนื่องจากมีการพบแท่งศิลา ซึ่งแรกเข้าใจว่าเป็นเสาหลักเมือง แต่ต่อมาพบว่าเป็นพระพุทธรูปหินทรายที่ผุกร่อน ชาวบ้านจึงเรียกว่าพระข่อย พระธาตุเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในสมัยศรีวิชัย เศียรพระพุทธรูปหินทรายศิลปะศรีวิชัยเกือบ 20 เศียร ในพระอุโบสถ ซุ้มประตูกำแพงแก้วทางเข้าอุโบสถ อาคารโรงเรียนปริยัติธรรมและลวดลายตกแต่งหน้าจั่ว อันเป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นของจังหวัดชุมพร

นอกจากนี้แล้วยังขุดพบฐานรากของเจดีย์และแนวกำแพงวัดโบราณจำนวนมากมาย แสดงถึงการเป็นชุมชนในสมัยโบราณของที่นี่


ทางเข้า

วัดประเดิม

วัดเรียงราย

ซุ้มทางเข้าพระอุโบสถ

หลังคาไม้สีแดง

เขตสังฆาวาส

บริเวณโดยรอบของวัดประเดิม

ที่เที่ยวแนะนำ