ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,397

เกาะแรด

เกาะแรด

เกาะแรด เป็นเกาะที่มีรูปร่างเหมือนแรดอยู่ทางด้านใต้ของทะเลชุมพร เนื่องจากรูปทรงของเกาะทางตอนใต้ของทะเลชุมพรแห่งนี้ไปละม้ายคล้ายคลึงกับแรด ชาวบ้านจึงเรียกขานเกาะนี้ว่า “เกาะอีแรด” เกาะอีแรดเป็นเกาะขนาดปานกลาง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง เกาะแห่งนี้เป็นเกาะหินปูน ไม่มีชายหาดหรือที่ราบสำหรับขึ้นเกาะ โดยด้านล่างนั้นจะเป็นโขดหิน ห่างจากเกาะอีแรดออกไปเพียง 350 เมตร รอบ ๆ หินหลักแรดจะมีแนวปะการัง และดอกไม้ทะเลเป็นจำนวนมาก เหมาะแก่การดำน้ำชมความงามของธรรมชาติใต้ท้องทะเล เช่น แนวปะการังที่สวยงาม รวมทั้งดอกไม้ทะเลสีสันต่างๆ และฝูงปลามากมายหลากหลายชนิด


วิวเกาะแรด

วิวเกาะแรด
เกาะแรด มุมไกล เหมาะดำน้ำดูปะการัง ในวันน้ำไม่เชี่ยว
จุดดำน้ำ ดูปะการัง

ที่เที่ยวแนะนำ