ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,155

เขาเจ้าเมือง

เขาเจ้าเมือง

ถัดจากหาดทรายรีไปตามถนนลาดยาง เลียบริมทะเล ประมาณ 1 กม. แยกขวาไปตามถนนลาด ยางอีกประมาณ 1 กม. จากนั้นเลี้ยวซ้ายขึ้นเนินเขาอีกประมาณ 400 เมตรเขาเจ้าเมืองเป็น สถานที่ที่ทางจังหวัดชุมพรปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นจุดชมวิวโดยมีศาลาชมวิว และศาลา พักร้อน และมีห้องน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยว จากด้านบนจะเห็นสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามในระยะไกลได้

 
เมื่อเดินทางมาถึงควรกราบไหว้เป็นสิริมงคลก่อน

วิวด้านบน อาจจะมีต้นไม้บ้างเล็กน้อย แต่เห็นวิวสวยๆ

มองจากไกลๆ เห็นทะเลทราย

มีห้องน้ำให้บริการ สะอาด

จุดบริการนักท่องเที่ยว หรือสำนักงาน

ที่เที่ยวแนะนำ