ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,664

ท่าเรือพรทวีสิน1

ท่าเรือพรทวีสิน1

ท่าเรือพรทวีสิน1 มีบริการเรือรับ - ส่ง นักท่องเที่ยว ล่องเรือ ระหว่างชุมพร ถึง เกาะเต่า โดยภายในเรือ มีขนาดใหญ่ มีบริการเตียงนอน สำหรับผู้โดยสาร

 

 
ป้ายทางเข้า ท่าเรือ

ที่นอนบนเรือนอน

ที่นี่ปลอดภัยไม่ต้องกลัวอันตราย

ห้องน้ำ 

ข้างนอกตัวเรือ จุดนี้ไว้วางของที่จะข้ามไปเกาะเต่า

ที่เที่ยวแนะนำ