ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,879

จุดชมวิวเขามัทรี

จุดชมวิวเขามัทรี

จุดชมวิวเขามัทรี ตั้งอยู่บริเวณเส้นทางปากน้ำชุมพร สามารถขึ้นไปบนเขามัทรีซึ่ง เป็นทางลาดยางตลอด มีความชันในการเดินทาง มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ด้านบนมีพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (พระโพธิสัตว์กวนอิม) สำหรับนักท่องเที่ยวได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล


วิวด้านบนเห็นมุม 360 องศา

ป้ายเขามัทรีชุมพร

เห็นวิวเขาเกาะทะเลข้างหน้าด้วย

จุดถ่ายรูป

วิวด้านนี้เห็นทะเลเป็นโค้ง

ด้านนี้ถ่ายรูปได้

ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

มีมุมหลายๆมุมให้ถ่ายรูป

เห็นวิวในเมืองของจังหวัดชุมพร


จุดชมวิวเขามัทรี

ภาพมุมสูง

จุดชมวิวเขามัทรี ชุมพร

 
ที่เที่ยวแนะนำ