ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,804

ศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร

ศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร

ศาลหลักเมืองชุมพร เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมือง ตั้งอยู่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างศาลหลักเมืองชุมพร ก็เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญุตาคุณแก่แผ่นดิน บ้านเกิดเมืองนอน และยังเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างบ้านเมือง


ทางเข้าด้านหน้า

เครื่องเส้นไหว้

เสาหลักเมือง

เสาหลักเมือง

เสาหลักเมือง

เสาหลักเมืองชุมพร

เสาหลักเมืองชุมพร

ที่เที่ยวแนะนำ