ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,662

อนุสาวรีย์ยุวชนทหาร

อนุสาวรีย์ยุวชนทหาร

อยู่ริมถนนด้านซ้ายมือของทางหลวงสายชุมพร-ปากน้ำ (สาย 4119) ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ 5 กม. อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติแด่ความกล้าหาญของวีรชนชาวชุมพรที่ แสดงความกล้าหาญในการต่อสู้กับกองทหารญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2484

 

อนุสาวรีย์ยุวชนทหาร

อนุสาวรีย์ยุวชนทหาร

อนุสาวรีย์ยุวชนทหาร

อนุสาวรีย์ยุวชนทหาร

ประวัติอนุสาวรีย์ยุวชนทหาร

ที่เที่ยวแนะนำ