ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,382

ท่าเรือไปเกาะเต่า

ท่าเรือไปเกาะเต่า

นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเกาะเต่า  (จริงๆ แล้วเกาะเต่า อยู่ในเขตอำเภอเกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี) สามารถใช้ บริการเรือโดยสารที่ท่าเรือท่ายาง โทร. (077) 521953-5 ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ 7 กม. มีรถสองแถวจากตัวเมืองชุมพรไปท่ายาง และมีเรือออกจากท่ายางไปบ้านแม่หาดที่เกาะเต่า ทุกวัน วันละ1 เที่ยวเวลา 24.00 น. ถึงเกาะเต่า เวลา 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เที่ยวกลับเรือออกจาก เกาะเต่า เวลา 10.00 น. ถึงชุมพร เวลา 15.00 น. ค่าโดยสารคนละ 200 บาท หรือเดิน ทางโดยเรือเร็ว ของโรงแรมจันทร์สมชุมพรออกจากท่าเรือบางคอย เที่ยวไปเรือออก เวลา 08.00 น. ถึงเกาะเต่าเวลา 10.00 น. เที่ยวกลับเรือออก เวลา 15.00 น. ถึงชุมพร เวลา 17.00 น. ค่าโดยสาร คนละ 400 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ส่งเสริมแทรเวล โทร. (077) 503735, 503764

 
เรือสำหรับไปเกาะเต่า

เรือลำใหญ่ ปลอดภัยมาก

ที่เที่ยวแนะนำ