ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,654

วัดแหลมสน

วัดแหลมสน

วัดแหลมสน ภายในวัดมีพระใหญ่ปางมารวิชัยชื่อ พระพุทธมงคลชัยมุนี องค์เป็นสีขาวนวลสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามค่ำคืนเมื่อองค์พระกระทบแสงจันทร์ สว่างไสวไปทั่วทั้งองค์คล้าย มีรัศมีสาดส่องออกมา ใกล้กับพระใหญ่ที่เก็บสังขารของหลวงปู่นาค อดีตเจ้าอาวาสวัดแหลมสน ที่ยังไม่เน่าเปื่อยและเป็นที่เคารพสักการะของคนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง


ป้ายวัดแหลมสนวัดแหลมสน

ที่เที่ยวแนะนำ