ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,355

ฟาร์มกาแฟขี้ชะมด

ฟาร์มกาแฟขี้ชะมด

กาแฟขี้ชะมด เป็นกาแฟที่ได้จากมูลของชะมด ที่ออกมาเป็นเมล็ดกาแฟที่ติดกันเป็นแท่งยาว และแข็งมาก มีความยาว 7-8 เซนติเมตร ไม่มีกลิ่น โดยประเทศอินโดนีเซีย ส่งเป็นสินค้าส่งออกที่มีชื่อเสียงและมีราคาแพง ตกกิโลกรัมละหมื่นกว่าบาท ในเมืองไทยก็มีกาแฟขี้ชะมด พบได้ในไร่กาแฟ แถวระนอง และ ชุมพร ในเขตอำเภอเมืองระนอง อำเภอกะเปอร์ อำเภอละอุ่น และ อำเภอพะโต๊ะ

สถานที่ในภาพนี้ คือ ฟาร์มและร้านกาแฟจากขี้ชะมด อ.หลังสวน จ.ชุมพร


บรรยากาศในร้านกาแฟ

กรงเลี้ยงชะมด

ขี้ชะมด

กาแฟสำเร็จรูป

ที่เที่ยวแนะนำ