ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,036

วัดโตนด หลังสวน

วัดโตนด หลังสวน

ด้านทิศเหนือของวัดโตนด เป็นที่ว่างเปล่า มีพื้นที่ 9 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา เหมาะสมกับการตั้งโรงเรียนเทศบาลเมืองหลังสวน เพราะอยู่ทางด้านหลังของที่ตั้งวัดโตนด ซึ่งไม่บดบังทัศนียภาพของวัด ทางด้านทิศตะวันออกของวัดโตนด เป็นอาคารเรียนเดิมของ เอกชนซึ่งได้เลิกกิจการแล้ว จึงไม่สมควรให้กันเขตจัดประโยชน์เพราะจะบดบังทัศนียภาพ ถ้ามองจากด้านหน้าของวัดโตนด


โบสถ์หลังเก่า

วัดโตนด

ด้านหน้าวัด

ที่เที่ยวแนะนำ