ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,150

ศาลกรมหลวงชุมพรฯ

ศาลกรมหลวงชุมพรฯ

ศาลกรมหลวงชุมพร หลังสวน ตั้งอยู่ที่บริเวณชายหาดแหลมสน ต.ปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน จัดว่าเป็นศาลกรมหลวงชุมพรฯที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ความพิเศษอยู่ที่ตัวศาลฯนั้น จัดสร้างจำลองมาจากเรือหลวงจักรีนฤเบศร ในมาตราส่วน 2:5 สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2540 เพื่อทดแทนศาลหลังเก่าที่ถูกน้ำท่วมเสียหาย โดยชั้นล่างจะเป็นห้องประชุมและส่วนจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ดาดฟ้าชั้นบนจะเป็นที่ตั้งของสะพานเดินเรือ ซึ่งทำเป็นศาลที่ประดิษฐานรูปหล่อของกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ให้ประชาชนได้มาสักการะ


รูปเรือหลวงจักรีนฤเบศร

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เรือจำลอง

อีกมุมหนึ่ง

ด้านหน้า

ศาลกรมหลวงชุมพรฯ

ที่เที่ยวแนะนำ