ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,257

เกาะพิทักษ์

เกาะพิทักษ์

ตั้งอยู่ที่ตำบลบางน้ำจืด เป็นเกาะขนาดเล็ก เป็นเกาะที่มีโขดหินสวยงามและมีหมู่บ้านชาวประมงกระจาย อยู่รอบเกาะทางทิศตะวันออกมีหาดทรายขนาดเล็ก ๆ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยเรือประมงจากบริเวณปากน้ำตะโก

 

ภาพมุมสูง ที่เกาะพิทักษ์

ภาพมุมสูง ที่เกาะพิทักษ์

ภาพมุมสูง ที่เกาะพิทักษ์

ภาพมุมสูง ที่เกาะพิทักษ์

ภาพมุมสูง ที่เกาะพิทักษ์

ภาพมุมสูง ที่เกาะพิทักษ์

ภาพมุมสูง ท่าเรือ เกาะพิทักษ์

ภาพมุมสูง ท่าเรือ เกาะพิทักษ์

ภาพมุมสูง ที่เกาะพิทักษ์

ภาพมุมสูง ที่เกาะพิทักษ์

เรือโดยสารที่ไปเกาะพิทักษ์

เรือโดยสารที่ไปเกาะพิทักษ์

ป้ายเก๋ๆ ต้อนรับคนที่มาเกาะพิทักษ์

ป้ายเก๋ๆ ต้อนรับคนที่มาเกาะพิทักษ์

บริการที่พักโฮมสเตย์

บริการที่พักโฮมสเตย์

เกาะพิทักษ์ให้บริการโฮมสเตย์

เกาะพิทักษ์ให้บริการโฮมสเตย์

มีโฮมสเตย์หลายหลังให้บริการ

มีโฮมสเตย์หลายหลังให้บริการ

ศูนย์บริการสินค้าพื้นเมือง

ศูนย์บริการสินค้าพื้นเมือง

ชุมชนเกาะพิทักษ์

ชุมชนเกาะพิทักษ์

ชุมชนเกาะพิทักษ์

ชุมชนเกาะพิทักษ์

อนุสรณ์ ของเกาะพิทักษ์

อนุสรณ์ ของเกาะพิทักษ์

ชายหาดยาว

ชายหาดยาว

มุมสวยๆ เงียบๆ บนเกาะพิทักษ์

มุมสวยๆ เงียบๆ บนเกาะพิทักษ์

เกาะพิทักษ์ยังคงเงียบสงบ

เกาะพิทักษ์ยังคงเงียบสงบ

ที่เที่ยวแนะนำ