ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,275

บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู

บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลสวนแตง ห่างจากอำเภอตามทางหลวงสาย 41 ประมาณ 7 กม. มีลักษณะเป็น บ่อน้ำร้อน 3 บ่อ ในบริเวณเดียวกันมีถ้ำอยู่ 4 ถ้ำ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก

 
บ่อน้ำร้อน

บ่อน้ำร้อน

ที่เที่ยวแนะนำ