ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,027

ป้อมเพชร อยุธยา

ป้อมเพชร  เป็นป้อมที่สร้างขึ้นมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ เป็นบริเวณที่แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสักไหลมาบรรจบกัน หากยืนอยู่ที่ป้อม หันหน้าออกแม่น้ำ มองไปที่ฝั่งตรงข้ามกับป้อมทางด้านขวาก็คือวัดบางกะจะ ด้านซ้ายจะเห็นวัดพนัญเชิง

ในอดีตบริเวณนี้เป็นย่านเศรษฐกิจการค้าและเป็นที่อยู่ของชาวจีนคล้ายกับย่านเยาวราชในกรุงเทพฯ นักประดาน้ำที่งมหาสมบัติมักงมได้ของมีค่าจากบริเวณนี้ เช่นถ้วยชาม หางเสือเรือขนาดใหญ่ เงินเหรียญ ฯลฯ

ที่เที่ยวแนะนำ