ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 819

วัดแม่นางปลื้ม

วัดแม่นางปลื้ม เป็นวัดขนาดใหญ่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากนัก

ภายในวัดจะมีโบสถ์และวิหารตั้งตระหง่านอยู่คู่กัน ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่น่าชม มีเจดีย์สิงห์ล้อมที่สวยงามตั้งอยู่ด้านหลังวิหาร นักท่องเที่ยวนิยมชมศิลปะตามวัดไม่ควรพลาด

ที่เที่ยวแนะนำ