ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 761

ผาสวรรค์

จากที่ทำการไปประมาณ 1,500 เมตร ซึ่งเป็นจุดชมทิวทัศน์ ได้กว้างไกลระหว่างเดินทางสามารถพบเห็นธรรมชาติที่สวยงาม และพันธุ์ไม้ นานาชนิด เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าทางธรรมชาติ

 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --