เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,716

10 สถานที่จุดเช็คอินฉะเชิงเทรา ยอดฮิต

10 สถานที่จุดเช็คอินฉะเชิงเทรา ยอดฮิต

1. วัดสมานรัตนาราม
เป็นวัดที่มีความสวยงาม และมีสิ่งที่น่าสนใจ คือปางเอกเขนก เนื้อปูนปั้น องค์สีชมพู มีสี่พระกร ทรงดอกบัว งาหัก เหมาะสำหรับพาครอบครัวมากราบไหว้

 

2. เขื่อนบางปะกง
เป็นเขื่อนป้องกันน้ำเค็มใช้อุโภคบริโภคเพราะจัดสรรคน้ำเพื่อรองรับขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก

 

3. วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)
เป็นวัดจีนเพียงแห่งเดียวของเดียว ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 วัดนี้มีสิ่งที่น่าสนใจ พระประธาน 3 องค์ ระฆัง 1 ใน 3 ใบของโลก อรค์18 อรหันต์

 

4. วัดโพธิ์บางคล้า
เป็นวัดที่เก่าแก่ แต่เดิมเคยเป็นที่พักทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในวัดจะมีศาลาใหญ่ ด้านในประดิษฐานรูปหล่อของพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง

 

5. ตลาดน้ำบางคล้า
เป็นโป๊ะที่ยื่นลงสู่แม่น้ำบางปะกง ขายสินค้าทางท่าเรือซะส่วนใหญ่ ความพิเศษคือ ทัศนียภาพที่สวยงาม ริมแม่น้ำบางปะกง ราคาสำหรับที่ขายของนั้นก็ไม่ได้แพงมาก

 

6. วัดหงษ์ทอง
เป็นวัดที่สร้างขึ้นกลางน้ำโดยมีนักท่องเที่ยวเริ่มนิยมมา กราบไหว้บูชา แต่สวนใหญ่แล้ว ชาวประมงที่ทำมาอาชีพกันละแวกนั้นจะแวะเวียนมากราบไหว้เป็นประจำ เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิต

 

7. วัดเขาดิน
เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาลูกเล็กๆ และมีการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ไว้บนยอดเขาดินสำหรับพุทธศาสนิกชนได้มานมัสการ ที่สำคัญยังมีทิวทัศน์ที่สวยงาม

 

8. วัดโพรงอากาศ
เป็นวัดที่ชาวบ้านเลื่อมใส ของพระอาจารย์สมชาย พุทธสโร แล้วนอกจากนั้นแล้ววันนี้ยังมีความสำคัญของเมืองแปดริ้ว ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศอินเดีย

 

9. ตลาดคลองสวน ร้อยปี
เป็นตลาดที่ค่อนข้างเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แต่ก่อนเคยเป็นจุดแวะพักและเป็นศูนย์รวมของชุมชน ยังจะเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าและเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสะดวกที่สุดในสมัยนั้น แต่ปัจจุปันเป็นตลาดน้ำที่มีนักท่องเที่ยวไปเดินเล่น

 

10. อุทยานพระพิฆเนศ คลองเขื่อน
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ชาวไทยเป็นที่รู้จักและเลื่อมใสศรัทธามาก เป็นเทพแห่งความสำเร็จในทุกสรรพศาสตร์