ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,928

อุทยานพระพิฆเนศ คลองเขื่อน

อุทยานพระพิฆเนศ คลองเขื่อน

พระพิฆเนศ มีต้นกำเนิดจากคติความเชื่อของศาสนาฮินดู เมื่อกว่า 4,000 ปีมาแล้ว ในประเทศไทยพระพิฆเนศถือเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่ง ที่ชาวไทยรู้จักและเลื่อมใสศรัทธามาก เพราะเชื่อกันว่า เป็นเทพแห่งความสำเร็จในทุกสรรพศาสตร์ เมื่อคนใดได้สักการะบูชา จะนำมาซึ่งความสำเร็จทั้งปวงโดยเฉพาะผู้มีอาชีพการงานด้านศิลปิน นักแสดง และวิชาชีพทุกสาขา

สมาคมชาวฉะเชิงเทรา นำโดย พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี นายกสมาคม ได้จัดสร้าง อุทยานพระพิฆเนศ โดยมีองค์พระพิฆเนศ เนื้อโลหะบรอนซ์นอก (สำริด) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นองค์ประธาน ความสูงรวมแท่นฐาน 39 เมตร ประกอบด้วยชิ้นส่วน 854 ชิ้น ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง อ. คลองเขื่อน จ. ฉะเชิงเทรา บนเนื้อที่กว่า 25 ไร่ การจัดสร้างเริ่มขึ้นในปี 2551 และองค์พระเสร็จสมบูรณ์ในปี 2555


บรรยากาศมุมสูงอุทยานพระพิฆเนศอุทยานพระพิฆเนศอุทยานพระพิฆเนศกราบไหว้ พระพิฆเนศกราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี