ประเพณีในวันลอยกระทอง ขบวนแห่นางนพมาศ
บรรยากาศยามเช้า ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า ประเพณีในวันลอยกระทอง ขบวนแห่นางนพมาศ

ประเพณีในวันลอยกระทอง ขบวนแห่นางนพมาศ

ขบวนแห่นางนพมาศ แห่กระทงของแต่ละตำบล ทีเด็ดอยู่ที่มีคุณยายนพมาศด้วย