ร้านเสื้อผ้า
บรรยากาศยามเช้า ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า ประเพณีในวันลอยกระทอง ขบวนแห่นางนพมาศ

ร้านเสื้อผ้า