การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง,  ชัยนาท

 

 icon_car.jpg (808 bytes)รถยนต์

ชัยนาทอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 194 กม. โดยเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณกม.ที่ 50 มีทางแยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่าน อ่างทอง สิงห์บุรี ประมาณ กม.ที่ 183 มีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ไปชัยนาทอีก 10 กม

-----------------------------------------------------------------

 icon_bus.gif (237 bytes) รถโดยสารประจำทาง

จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศและรถโดยสารธรรมดา ออกจากสถานีขนส่ง สายเหนือ โดยเริ่มบริการตั้งแต่เวลา 05.30-17.30 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ราคา 89 บาท และ 57 บาท ตามลำดับ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-936-3670 หรือที่บริษัทชัยนาททัวร์ โทร. 02-936-3608

-----------------------------------------------------------------

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 056)
 
สำนักงานจังหวัดชัยนาท 056-411-181, 056-411-204
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 056-411-919
สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง 056-421-353
ที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอเมือง 056-411-226
ชัยนาททัวร์ 056-412-264

 

 

 

ที่พักแนะนำ