ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, ชัยนาท
 ของฝากชัยนาท
 (รหัสทางไกล 056)

ผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมพื้นบ้านในจังหวัดชัยนาท เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยมือชาวบ้านเป็นหลัก มีรูปแบบและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นแตกต่างกันไป ซึ่งต่างก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และ ยอมรับประกอบกับคุณภาพดีและราคาก็ย่อมเยาอีกด้วย อาทิ

อำเภอเมือง

ที่นอนดักคะนน เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทที่นอน ซึ่งยัดด้วยนุ่นจากฝีมือชาวบ้านดักคะนน ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ไม้จิ้มฟันหาดท่าเสา ผลิตจากไม้ไผ่ ผ่านการอบฆ่าเชื้อด้วยแสงแดดและตู้อบไฟฟ้า บรรจุถุงพลาสติกและกล่องกระดาษ นิยมผลิตที่ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท
ผลิตภัณฑ์กะลา เป็นหัตถกรรมที่ทำมาจากกะลา ใช้ฝีมือในการทำลวดลายบนกะลา และทำเป็นเครื่องประดับและของใช้ เช่น ต่างหู ของโชว์ ขันธ์ตักบาตร ทัพพี ฯลฯ เป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือ ของชาวบ้านเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท
อำเภอมโนรมย์
เครื่องจักสานด้วยหวายและไม้ไผ่ เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน และเสื่อกกที่มีชื่อเสียงมานานนิยมผลิตในเขตตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ มีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพอยู่เสมอ เช่น เสื่อกก ถาดผลไม้ กระบุง ตะกร้า พัด และเครื่องใช้ในครัวเรือนอีกหลายชนิด
ถาดผลไม้รูปไก่จากผักตบชวา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากผักตบชวา ซึ่งเป็นวัชพืชที่มีอยู่ทั่วไป ผลิตมากในเขตท้องที่อำเภอมโนรมย์ อำเภอสรรพยา และอำเภอเมืองชัยนาท
ส้มโอมโนรมย์ ริเริ่มปลูกกันมาเกือบ 100 ปีแล้ว มีชื่อเสียงมาก พันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากได้แก่ พันธุ์ขาวแตงกวา เนื้อที่ชาวบ้านเรียกว่า "กุ้ง" หรือ "กร้าม" นั้น มีรสหวานและกรอบ มีผลใหญ่ พันธุ์ส้มกรุ่น รสหวานอมเปรี้ยว มีน้ำเล็กน้อย พันธุ์ขามแก้ว มีลักษณะเหมือนพันธุ์ขาวแตงกวา แต่ผลเล็กกว่า ราชาติดีเช่นเดียวกัน
อำเภอสรรพยา
เปลญวนจากผักตบชวา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับนอนพักผ่อน ซึ่งผลิตจากผักตบชวา ผลิตมากในเขตท้องที่บ้านหนองตำบลตลุก อำเภอสรรพยา และบ้านแหลมหว้า อำเภอเมืองชัยนาท
ท้อฟฟี่นม เป็นท้อฟฟี่ที่ทำมาจากนมแท้ๆ จึงทำให้ท้อฟฟี่มีรสหวาน มัน หอม อร่อย เป็นที่รู้จักทั่วไป ท้อฟฟี่นมแท้ของคุณแม่เล็ก ตลาดโพนาคำ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
อำเภอวัดสิงห์
ไม้กวาดดอกหญ้า เป็นไม้กวาดที่ทำจากดอกหญ้าชนิดหนึ่ง มีคุณภาพดีทนทาน ราคาถูก แหล่งผลิตที่สำคัญคือ ท้องที่ตำบลวังเคียน อำเภอวัดสิงห์
อำเภอหันคา
ผ้าทอพื้นบ้านเนินขาม เป็นผ้าทอพื้นบ้านที่มีเอกลักษณืเฉพาะของท้องถิ่น ซึ่งได้รับอิทธิพล มาจากบรรพบุรุษเชื้อชาติลาว ซึ่งอพยพมาตั้งรกรากในเขตจังหวัดชัยนาท
อำเภอสรรคบุรี
น้ำตาลห้วยกรด เป็นน้ำตาลปึกที่ผลิตจากน้ำตาลโตนด ซึ่งมีปลูกกันมาก ในเขตท้องที่ตำบล ห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี ขั้นตอนการผลิตเป็นแบบดั้งเดิมรสหอมหวานน่ารับประทาน เหมาะสำหรับ ประกอบอาหารประเภทขนม มีชื่อเสียงมานาน
ข้าวซ้อมมือ เป็นข้าวที่ได้จากการใช้เครื่องสีข้าวแบบโบราณ จึงให้คุณค่าทางโภชนาการสูง แหล่งผลิตที่สำคัญคือ ตำบลดงคอน ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี


ที่พักแนะนำ