เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,880

9 จุดเที่ยว ชัยนาท ธรรมชาติ ไหว้พระ

9 จุดเที่ยว ชัยนาท ธรรมชาติ ไหว้พระ

1. วัดปากคลองมะขามเฒ่า
เป็นวัดเก่าแก่มีทิวทัศน์ที่สวยงามน่ารื่นรมย์ และมีชื่อเสียงด้านพระเครื่องด้วยหลวงปู่ศุข หลวงปู่ศุขเป็นเกจิอาจารย์ที่ประชาชนทั่วไปต่างเลื่อมใสศรัทธาท่านในด้านความศักดิ์สิทธิ์ ด้วยตำนานที่ยังเล่าขานกันสืบมาในเรื่องของวิชาอาคมและเครื่องรางของขลัง

 

2. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาท
เป็นการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร การทำมาหากิน วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ของคนไทยในอดีต แสดงถึงภูมิปัญญาพื้นบ้านที่คิดประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุธรรมชาติ ในการดำรงชีวิตประจำวัน

 

3. สวนนกชัยนาท
เป็นอาคารให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว มีนิทรรศการรวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 8 อำเภอ ของจังหวัดชัยนาท นักท่องเที่ยวสามารถชมวีดีทัศน์บนเรือเพื่อบรรยากาศสมจริง

 

4. วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีพุทธาภิเษกของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ น้ำหน้าวัดพระบรมธาตุถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นำไปใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา

 

5. วัดธรรมามูลวรวิหาร
เป็นวัดที่อยู่ริมฝั่งซ้าของแม่น้ำเจ้าพระยา ประดิษฐานพระพุทธรุป ทองสำริด มีชื่อว่า หลวงพ่อธรรมจักร


6. เขื่อนเจ้าพระยา
เป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นแห่งแรกในประเทศไทย ช่วงเดือนมกราคม จะมีนกเป็ดน้ำนับหมื่นมาอาศัยหากิน เขื่อนนี้ใช้ประโยชน์ด้านการชลประทาน

 

7. วัดอินทราราม
เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ มีศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นลักษณะทรงไทยโบราณ และยังเป็นที่เก็บพระไตรปีฎกทำจากใบลาน จารึกอักษรขอมโบราณ

 

8. เขาสรรพยา
เป็นภูเขาที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนา การเดินทางไปลำบาก จนกระทั่งชาวบ้านได้ขึ้นไปค้นพบวัตถุโบราณบนภูเขา เช่นพระอุโบสถ เจดีย์ ศาลาการเปรียญ ซึ่งโบราณสถานเหล่านี้ได้ชำรุดทรุดโทรมมาก นอกจากนี้เขาสรรพยายังมีสิ่งที่น่าสนใจและศึกษามากมาย

 

9. วัดกรุณา
เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวชัยนาทเคารพนับถือกันเป็นอย่างมาก เนื่องจากประดิษฐษนพระพุทธรูป มีชื่อว่า พระพุทธมหาศิลา หรือเรียกกันว่า หลวงพ่อหินใหญ่ เป็นพระพุทธรูปศิลาทรายขนาดใหญ่ที่สุด

ที่เที่ยวแนะนำ