ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,742

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลน้ำซึม ห่างจากอำเภอเมืองประมาณ 5 กม. ตามทางสาย 3265 มุ่งตรงไปทางแพข้ามฟากอำเภอมโนรมย์ ประมาณ 12 กม. เดิมเป็นวัดที่สร้างในสมัยอยุธยา มีโบสถ์ขนาดเล็ก ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือพื้นบ้านเข้าใจว่าเขียนในสมัยหลังเป็นเรื่องพุทธประวัติ บางภาพต่อเติมจนผิดส่วน มีศาลามณฑปแก้วที่สร้างขึ้นใหม่ รวมทั้งมีท่าเรือคอนกรีตริมฝั่งแม่น้ำเพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทางน้ำ วิหารมีพระปูนปั้นฝีมือพองามมีลายไม้จำหลักขอบหน้าบันเหลืออยู่ 2-3 แห่ง สิ่งที่เป็นโบราณวัตถุของวัดคือ ธรรมมาสน์ที่หลวงพ่อใหญ่สร้าง ด้านตรงข้ามกับวัดเป็นปูชนียสถานแห่งใหม่ มีบริเวณกว้างขวางมาก มีการก่อสร้างอาคารต่างๆ มากมาย ซึ่งสร้างโดยพระราชมหาวีระ ถาวาโร (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) พระเถระที่มีชื่อเสียงเป็นบริเวณพุทธาวาสที่น่าชมมาก พระอุโบสถใหม่สร้างสวยงามภายในประดับและตกแต่งอย่างวิจิตร บานหน้าต่างและประตูด้านในเขียนภาพเทวดาโดยจิตรกรฝีมือดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินมาตัดลูกนิมิตพระอุโบสถแห่งนี้ บริเวณโดยรอบสร้างกำแพงแก้วและมีรูปหล่อหลวงพ่อปาน และหลวงพ่อใหญ่ขนาด 3 เท่า อยู่มุมกำแพงด้านหน้า ยังมีศาลาอยู่หลายหลังสำหรับใช้เป็นสถานที่ฝึกสมาธิและมีที่พักให้ด้วย

แนะนำที่พักในอุทัยธานี

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง) มองเห็นต้นไม้ใกล้ๆ

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง) มองเห็นต้นไม้ใกล้ๆ

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงตรงลานจอดรถ

ภาพมุมสูงตรงลานจอดรถ

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)ท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)ท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภาพมุมสูงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ด้านหน้าของ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ด้านหน้าของ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ด้านหน้าของ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ด้านหน้าของ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภายในของ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภายในของ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภายในของ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภายในของ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภายในของ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ภายในของ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ด้านข้าง วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ด้านข้าง วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ด้านข้าง วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ด้านข้าง วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ด้านข้าง วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ด้านข้าง วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ด้านหน้ามีดอกไม้

ด้านหน้ามีดอกไม้

ด้านหน้าของ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ด้านหน้าของ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ด้านหน้าของ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ด้านหน้าของ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ด้านหน้าของ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ด้านหน้าของ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ด้านหน้าของ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

ด้านหน้าของ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

พระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ

พระประทาน วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

พระประทาน วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

มณฑปพระปัจเจกพุทธเจ้า

มณฑปพระปัจเจกพุทธเจ้า

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

พระประทาน วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

พระประทาน วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

พระประทาน วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

พระประทาน วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

พระประทาน วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

พระประทาน วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)