การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, อุทัยธานี

รถยนต์  

จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปอุทัยธานีได้หลายเส้นทาง ได้แก่

จากถนนพหลโยธินผ่านจังหวัดสระบุรี อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาลงแพขนานยนต์ ที่อำเภอมโนรมย์ ผ่านวัดท่าซุง (วัดจันทาราม) ศาลากลางจังหวัด เข้าตลาดอุทัยธานี รวมระยะทางประมาณ 305 กม.

จากถนนสาย 32 ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกท่าน้ำอ้อยบริเวณหลักกม.ที่ 206 ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาตามถนนสาย 333 ระยะทางประมาณ 16 กม. ผ่านหน้าโรงพยาบาลเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดอุทัยธานี รวมเป็นระยะทางประมาณ 222 กม.

จากถนนสาย 32 ผ่านจังหวัดอยุธยา เลี้ยวซ้ายข้ามสะพานจังหวัดอ่างทอง มาตามถนนสายในผ่านจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอสรรพยา เขื่อนเจ้าพระยา อำเภอวัดสิงห์ ผ่านวัดท่าซุง ศาลากลางจังหวัด เข้าตลาดจังหวัดอุทัยธานี รวมเป็นระยะทางประมาณ 283 กม.

 

รถไฟ

ต้องโดยสารรถไฟไปลงที่สถานีนครสวรรค์ แล้วต่อรถประจำทางมายัง อุทัยธานีอีกประมาณ 50 กม. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร. 0-2621-8701, 0-2621-2480

 

รถโดยสารประจำทาง 

บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถระหว่างกรุงเทพฯ-อุทัยธานีทุกวัน จากสถานีขนส่งสายเหนือถนนกำแพงเพชร 2 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศตั้งแต่เวลา04.30-17.50น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1490 www.transport.co.th(อุทัยธานี)สถานีเดินรถ โทร. 0-5651-1058

นอกจากนี้จากจังหวัดอุทัยธานียังมีรถโดยสารไปยังจังหวัดนครสวรรค์ สุพรรณบุรีและ นครปฐมสอบถามรายละเอียดโทร.0-2537-8055, 0-5622-2169

ขับรถเที่ยว

จากกรุงเทพฯ มีเส้นทางเข้าสู่อุทัยธานีและชัยนาทหลายเส้นทางขึ้นอยู่กับการวางแผนไปเที่ยวที่ใดก่อน เส้นทางต่าง ๆ มีดั้งนี้

- ไปตัวเมืองชัยนาทและตัวเมืองอุทัย ฯ ทางสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 32 ) จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ไป  จนถึงบางประอิน แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเชีย) ผ่านอ่างทอง สิงห์บุรี และทางแยกไป อ. ตากฟ้าราว 25 กม. จะพบทางแยกเข้า จ. ชัยนาท ให่เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1 (ถ. พหลโยธิน) ไปอีกราว 10 กม. ถึงตัวเมืองชัยนาท แต่ถ้าจะไปตัวเมืองอุทัยฯ ก็ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1 ให้ขับไปตามทางสายเอเชียจนสุดทาง แล้วไปต่อตามทางหลวงหมายเลข 1 อีกราว 4 กม. ก็จะถึงตัวเมืองอุทัยฯ รวมระยะทางทาง 219 กม.

- ไป อ. บ้านไร่ จ. อุทัยธานี จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 340 ไปทาง จ. สุพรรณ ก่อนถึงทางแยกเข้าตัวเมืองสุพรรณฯ เลยปั๊ม ปตท. ไปเล็กน้อย  ให่เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 357 (ถนนเลี่ยงเมือง) ไปราว 14 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3264 ไปจนถึงแยกสระกระโจม แล้วเลี้ยวขวาทางหลวงหมายเลข 333 ผ่าน อ. ด่านช้างราว 37กม. ถึงสามแยกไป อ. บ้านไร ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3011 ไปอีก 7 กม. ถึง อ. บ้านไร่ รวมระยะทาง 215 กม.

ไปเที่ยวโดยรถโดยสาร

การเดินทางไปอุทัยธานีมีรถโดยสารประจำทาง ทั้งรถทัวร์จากหมอชิตและรถตู้จากอนุสาวรีย์ชัย ฯ บริการวัยละหลายเที่ยว ส่วนชัยนาทนั้นมีเฉพราะรถทัวร์ แต่วิ่งผ่านหลายอำเภอ ทั้งตัวเมืองชัยนาท อ. หันคา และ อ. วัดสิงห์

1. ไปตัวเมืองอุทัย ฯ ปลายทางที่ตัวเมืองอุทัยฯ แต่ผ่านอำเภอสำคัญ ๆ ของชัยนาทด้วย ได้แก่  อ. สรรพยา อ. วัดสิงห์ และ อ. มโนรมย์ มีรถบริการสองสาย ของบริษัทอุทัยธานีเดินรถ จำกัดเป็นรถปรับอากาศชั้น 1 และชั้น 2 ออกจากหมอชิตทุก 1 ชม. ใช้เวลาวิ่งประมาณ 4 ชม.

- สายที่ 1 ผ่าน อ. สรรพยา อ. วัดสิงห์ (ไม่เข้าตัวเมืองชัยนาท) ปลายทางที่ตัวเมืองอุทัยฯ

- สายที่ 2 เข้าตัวเมืองชัยนาท ผ่าน อ. มโนรมย์ แล้วเข้าสู่ตัวเมืองอุทัยฯ

นักท่องเที่ยวสามารถสังเกตป้ายที่ติดที่ตัวรถหรือสอบถามพนักงานประจำรถได้

2. ไปตัวเมืองชัยนาท บริษัทชัยนาททัวร์ จำกัด ให้บริการรถสองสายเป็นรถปรับอากาศชั้น 1   และชั้น 2 รถจอดสถานีขนส่งหมอชิต

- สายที่ 1 (สาย 906 ) ใช้เส้นทางสายเอเชีย

- สายที่ 2 (สาย 8 ) ผ่านสิงห์บุรี-ชัณสูตร-สรรคบุรี-ชัยนาท

3.  ไป อ. หันคา จ. ชัยนาท มีรถปรับอากาศชั้น 1 และ ชั้น 2  ของบริษัท ส. วิริยะ ทรานสปอร์ต ผ่าน  อ. สรรพยา และ อ. วัดสิงห์ โดยไม่เข้าตัวเมืองชัยนาท

4. ไป อ. หันคา จ. ชัยนาท มีรถปรับอากาศชั้น 1 ของบริษัท ส. วิริยะ ทรานสปอร์ต  วิ่งเส้นทางกรุงเทพฯ-หันคา โดยผ่าน อ. สรรคบุรี และมีรถปรับอากาศชั้น 2 เป็นรถร่วมบริการ บริษัท ขนส่ง จำกัด วิ่งเส้นทางเดียวกันกับรถปรับอากาศชั้น 1 แต่ใช้เวลานานกว่า เพราะมีจุดจอดหลายแห่ง

การเดินทางภายในเมือง

- ตัวเมืองอุทัยฯ มีรถสองแถวเป็นสายรอบเมืองวิ่งบริการ เส้นทางผ่านที่เที่ยวหลายแห่นในตัวเมืองวิ่งบริการ เส้นทางผ่านที่เที่ยวหลายแห่งในตัวเมือง สามารถขึ้นรถได้ตามจุดสำคัญ ๆ เช่น สถานีขนส่ง ตลาดสดเทศบาล เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรถสามล้อถีบและมอเตอร์ไซค์รับจ้างและรับผู้โดยสารตามจุดสำคัญ ๆ เช่นกัน

- ตัวเมืองชัยนาท เป็นตัวเมืองไม่ใหญ่นัก เส้นทางไม่ซับซ้อน ที่เที่ยวส่วนใหญ่ตั้งอยู่รอบตัวเมือง โดยมีทมอเตอร์ไซค์รับจ้างและรถตุ๊กตุ๊กบริการเหมาไปยังที่ต่าง ๆ  จุดขึ้นรถอยู่บริเวณสถานีขนส่งแต่สามารถโบกให้จอดตามริมทางได้ เนืองยวดยานไม่พลุกพล่านนัก

จ. ชัยนาท มีรถโดยสารผ่านสถานที่ท่องเที่ยงสำคัญ หลายแห่งในต่างอำเภอ จุดขึ้นรถอยู่ที่สถานีขนส่งและตลาดภาษีซุง

 

ระยะทางจากตัวเมืองไปยังอำเภอต่างๆ 

อำเภอทัพทัน 19 กม.
อำเภอสว่างอารมณ์ 33 กม.
อำเภอหนองขาหย่าง 10 กม.
อำเภอหนองฉาง 22 กม.
อำเภอลานสัก 54 กม.
อำเภอห้วยคต 45 กม.
อำเภอบ้านไร่ 80 กม.

 

ระยะทางจากจังหวัดอุทัยธานีไปยังจังหวัดใกล้เคียง

นครสวรรค์ 50 กม.
ชัยนาท 42 กม