แผนที่

แก้ไข

แผนที่อุทัยธานี

1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง HUAI KHA KHAENG WILDLIFE RESERVE
2. น้ำตกอีซ่า E-SA WATERFALL 
3. น้ำตกหินลาด  HIN LAT WATERFALL
4. น้ำตกไซเบอร์  ZIBER WATERFALL
5. สถานีวิจัยเขาแดง  KHAO DANG INSTITUTE
6. อ่างเก็บน้ำทับเสลา TAB SALAO RESERVOIR
7. ถ้ำเขาพระยาพายเรือ KHAO PHRAYA PHAI RUA CAVE
8. เขื่อนทับเสลา THAP SALAO DAM
9. ถ้ำน้ำพุเขากวางทอง NAM PHU KHAO KWANG THONG CAVE
10. น้ำพุร้อนบ้านสมอทอง NAM PHU RON BAN SAMO THONG
11. เขาตะพาบ KHAO TAPHAP
12. เมืองโบราณบ้านการุ้ง THE ANCIENT CITY BAN KARUNG
13. ถ้ำเขาปฐวี KHAO PATHAWI CAVE
14. ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดอุโบสถราม
15. วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) WAT CHANTHARAM