ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 424

น้ำตกผาร่มเย็น

น้ำตกผาร่มเย็น เป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก แต่สวยงามด้วยสายน้ำที่ไหลจากหน้าผาสูงนับร้อยเมตร ผ่านโตรกผาลงมาถึงสี่ชั้น กว่าจะตกลงสู่เบื้องล่าง จึงมีละอองน้ำฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณนั้น ซึ่งบางเวลาถ้ามีลำแสงผ่าน ก็จะเกิดการหักเหกลายเป็นสีรุ้งสวยงามตา และด้วยความชุ่มชื้นตลอดทั้งปี บริเวณน้ำตกจึงมีเฟินและมอสขึ้นอยู่ตามโขดหิน สร้างเสน่ห์ให้แก่น้ำตกผาร่มเย็นยิ่งนัก แม้จะลงเล่นน้ำไม่ได้แต่ก็มีทัศนียภาพสวยงาม นับเป็นน้ำตกที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานี