ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 5,898

ชายแดนช่องเม็ก

ชายแดนช่องเม็ก

คือ อาณาเขตติดต่อระหว่างไทยกับลาว เป็นที่สิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 217 ด้วยระยะทาง 89 กม. จากอุบลราชธานี ถนนสายนี้จะเชื่อมกับถนนในเขตลาวเข้าไปสู่เมืองปากเซในอีก 38 กม. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายเอเซีย บริเวณช่องเม็กมีด่านตรวจคนเข้าเมือง และร้านขายสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


ชายแดนช่องเม็ก เป็นอาณาเขตติดต่อระหว่างไทยกับลาว

หน่วยบริการจัดทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว

ป้ายเตือนก่อนจะข้ามไปสปป.ลาว

ชายแดนช่องเม็ก

ชายแดนช่องเม็ก

ชายแดนช่องเม็ก

ที่เที่ยวแนะนำ