แก้ไข

 เทศกาลประเพณี, อุบลราชธานี

งานแห่เทียนพรรษา

  เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี จัดให้มีขึ้นทุกปีในวัน อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา สถานที่จัดคือบริเวณทุ่งศรีเมืองและศาลาจตุรมุข มีการประกวดต้นเทียน 2 ประเภท คือประเภทติดพิมพ์ และประเภทแกะสลัก โดยขบวนแห่จากคุ้มวัดต่างๆ พร้อมนางฟ้าประจำ ต้นเทียนจะเคลื่อนขบวนจากหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามไปตามถนนมาสิ้นสุด ขบวนที่ทุ่งศรีเมือง ในตอนกลางคืนจะมีมหรสพและ การแสดงสมโภชต้นเทียนและเห็นแสงไฟ ต้องลำเทียนงามอร่ามไปทั้งงาน

-----------------------------------------------------------------

งานประเพณีมหาสงกรานต์แก่งสะพือ

ในเดือนเมษายนของทุกปี ทางเทศบาลพิบูลมังสาหาร ก็ได้ กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ แก่งสะพือขึ้นเป็นประจำ ซึ่งในงานนอกจากจะมีการประกวดธิดา สงกรานต์แล้ว ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของภาคเอกชน มีการละเล่นกีฬาพื้นเมือง และการประกวด การเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสานอีกด้วย

 

-----------------------------------------------------------------

ที่พักแนะนำ