การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, อุบลราชธานี

รถยนต์

ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ไปสระบุรี เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ต่อด้วย ทางหลวงหมายเลข 24 (สายโชคชัย-เดชอุดม) ไปจนถึงอุบลราชธานี หรือใช้ เส้นทางกรุงเทพฯ- นครราชสีมา แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 226 ผ่านบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และเข้าสู่จังหวัด อุบลราชธานี

รถโดยสารประจำทาง

มีทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียง เหนือ (ถนนกำแพงเพชรหมอชิต2) ทุกวันสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2936-0657 อุบลราชธานี โทร. 045-241831

รถไฟ

มีรถด่วน และรถเร็ว กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทุกวัน และยังมีรถธรรมดาจากนครราชสีมา- อุบลราชธานี และสุรินทร์-อุบลราชธานี อีกด้วย รายละเอียดสอบถามได้ที่หน่วยบริการเดินทาง โทร.0-2621-8701, 045-321-004

เครื่องบิน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีเครื่องบินรับส่งผู้โดยสารระหว่างกรุงเทพฯ- อุบลราชธานี ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.(02) 280-0060, 628-2000 หรือที่ จังหวัดอุบลราชธานี โทร. (045)313340-3

สายการบิน นกแอร์ จำกัด(มหาชน) มีเครื่องบินตรงจากกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1318 หรือเว็บไซต์ https://www.nokair.com

สายการบิน ไทยไลออนแอร์ มีเครื่องบินตรงจากกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-529-9999 หรือเว็บไซต์ http://www.lionairthai.com

แอร์เอเชีย เบอร์ฮาด มีเครื่องบินตรงจากกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-515-9999 หรือเว็บไซต์ https://www.airasia.com

 

ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอและกิ่งอำเภอต่าง ๆ

อำเภอวารินชำราบ 2 กม. อำเภอโขงเจียม 75 กม.
อำเภอสำโรง 26 กม. อำเภอบุณฑริก 87 กม.
อำเภอตาลสุม 34 กม. อำเภอโพธิ์ไทร 95 กม.
อำเภอม่วงสามสิบ 35 กม. อำเภอน้ำยืน 101 กม.
อำเภอเขื่องใน 38 กม. อำเภอเขมราฐ 106 กม.
อำเภอตระการพืชผล 45 กม. อำเภอนาจะหลวย 135 กม.
อำเภอเดชอุดม 45 กม. กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ 20 กม.
อำเภอพิบูลมังสาหาร 45 กม. กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก๊ก 7 กม.
อำเภอศรีเมืองใหม่ 66 กม. กิ่งอำเภอดอนมดแดง 35 กม.
อำเภอกุดข้าวปุ้น 71 กม. กิ่งอำเภอนาเยีย 35 กม.
อำเภอสิรินธร 72 กม. กิ่งอำเภอทุ่งศรีอุดม 74 กม.
  กิ่งอำเภอนาตาล 93 กม.

 

 
ที่พักแนะนำ