ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก อุบลราชธานีอุบลราชธานี

สินค้าพื้นเมืองประเภทของใช้ได้แก่ ผ้าฝ้ายทอมือ หมอนขิต ผ้าขาวม้า ผ้าไหม เครื่องทองเหลือง เครื่องจักสานจำพวกกระด้ง กระติ๊บข้าว ข้องใส่ปลา ตะกร้า

นักท่องเที่ยวสามารถหาซื้อได้จากร้านขายของที่ ระลึก บริเวณถนนเขื่อนธานี ใกล้กับโรงแรมราชธานี หรือจากบริเวณตลาดในตัวเมือง

ประเภทอาหาร ได้แก่ หมูยอ กุนเชียง ไส้กรอกอีสาน และเค็มหมากนัด ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของ จังหวัดอุบลราชธานี ทำด้วยเนื้อปลาสวายหรือปลาเทโพ หั่นเป็นชิ้นยาวๆ ดองในน้ำเกลือและเนื้อสับปะรดที่ ซอยเป็นชิ้นเล็กๆ บรรจุในขวดแก้ว สามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้หลายอย่าง เช่น อาหารประเภทหลน มี จำหน่ายทั่วไปในตัวเมือง

ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

เกตุแก้ว ถนนราชบุตร ข้างโรงแรมราชธานี โทร. 045-241067
ขอฝาก ถนนพโลชัย เยื้องโรงงแรมบดินทร์ โทร. 045-254698
แค้มป์ ถนนเทพโยธี โทร. 045-241821
คำปุน ถนนราชบุตร หน้าตลาดใหญ่ ริมแม่น้ำมูล โทร. 045-255701
จิตต์สวัสดิ์จิวเวอรี่ ถนนพโลรังฤทธิ์ โทร. 045-255090
ดาวทองหมูยอ ถนนศรีณรงค์ โทร. 045-255131
ไส้กรอกนวลปรางค์ ถนนพโลชัย ข้างโรงพยาบาลเซ็นทรัล โทร. 045-255356
ฝ้ายเข็น ถนนสรรพสิทธิ์ ใกล้สี่แยกแขวงการทาง โทร. 045-241686-7
พันชาติ ถนนราชบุตร โทร. 045-243433
มิตรหญิง ถนนพโลรังฤทธิ์ โทร. 045-241585
แม่ฮายหมูยอ ถนนศรีณรงค์ โทร. 045-254763
ใยบัว ถนนสรรพสิทธิ์ ข้างวัดแจ้ง โทร. 045-263999
วัฒนศิลป์เครื่องเงิน ถนนราชบุตร โทร. 045-255661
ศรีณรงค์หมูยอ ถนนศรีณรงค์
อุบลหมูยอ ถนนเขื่อนธานี โทร. 045-254951

 

ที่พักแนะนำ